Начало Образование Кариерно ориентиране Консултантска дейност Накратко за Икарес партньори Клиенти Контакти
български
Отказ от отговорност

Отказ от отговорност


Търговска камара

Фирма Икарес ВV е регистрирана в Недерландска Търговска Камара под следните номера

Icares BV 18086033
Icares Advies BV 18086037
Icares Projecten BV 18086034

Съдържание

Информацията, която Icares BV предлага, се базира на източници, които се считат за достоверни, но за точността и пълнотата на сведенията не може да се гарантира. Информацията е дадена за сведение и може да бъде променяна по всяко време.   

Претенции

Към предлаганата информация не могат да бъдат предявявани правни претенции. Icares BV не гарантира, че сайтът ще работи безгрешно и без прекъсвания. Icares BV и (евентуалните) доставчици не носят отговорност за съдържанието на сайта(-овете) и предлаганата там информация. Icares BV не носи по никакъв начин отговорност за съдържанието на сайтове, които не се поддържат от Icares BV, но водят чрез линк към сайта(-овете) на Icares BV или се отварят от същите чрез линк.

Отговорност

Потребителят на информацията носи отговорност за това, какъв избор прави и как я използва. Информацията е предназначена изключително за ползване от потребителя и той няма право да я пренася, размножава, преработва или разпространява. Потребителят е длъжен да следва указанията, дадени от Icares BV относно използването на информацията. Съдържанието на настоящия уебсайт не подлежи на свободно прехвърляне на информация; всички авторски права, включително предвидените в чл.15 от Закона за авторските права, са запазени. Приложимо е Нидерландското право.

icares, ©2019 | Отказ от отговорност | Правила за конфиденциалност | карта на сайта