Home Studiekeuze Loopbaanbegeleiding Over Icares Contact Nieuwsbrief
Nederlands
Over Icares Icares Advies Icares Projecten

Marieke Donders

 

Ik wil mensen graag prikkelen tot openheid en reflectie, tot het verruimen van hun denken door te laten ervaren hoe waardevol het is om vragen te stellen, innerlijke twijfels en dilemma’s te onderzoeken om zo bij eigen waarden en drijfveren uit te komen. Het ontdekken van persoonlijke waarden bevordert de verdere vorming en versterking ervan. De ruimte die daarbij ontstaat vergroot je perspectief en schept nieuwe mogelijkheden.


Wanneer je meer bewust bent van wat je werkelijk beweegt, zul je ook beter in staat zijn je leven en werk zuiver in lijn hiermee vorm te geven. Je ‘weet’ veel directer wat de juiste keuze of beslissing op een bepaald moment is. Dit maakt dat je meer gericht, krachtiger en met meer plezier in leven en werk kunt staan.


Ik wil er aan bijdragen mensen, individueel en in gezamenlijkheid, optimaal tot hun recht te laten komen. Mijn manier van werken is daarom gericht op het aangaan van de (innerlijke) dialoog: een proces van verruimen, verdiepen en verbinden.


Terug                                            Neem contact op...

icares, ©2019 | disclaimer | privacy statement | sitemap