Home Studiekeuze Loopbaanbegeleiding Over Icares Contact Nieuwsbrief
Nederlands
Fysieke Criteria

Fysieke Criteria

 

Om een functie of beroep op goede wijze uit te kunnen voeren zijn vaak fysieke criteria van toepassing waaraan een medewerker moet voldoen. Zo moet een piloot bijvoorbeeld goed kunnen zien en moet een stratenmaker in staat zijn om geknield of gehurkt te werken. Het instrument Fysieke Criteria is ontwikkeld om in te schatten of de fysieke mogelijkheden van de cliënt overeenkomen met de fysieke voorwaarden die zijn gesteld aan het gewenste beroep. Van bijna 3300 beroepen is een Fysieke Criteria profiel opgesteld.

 

De cliënt geeft zelf aan of, en in hoeverre de opgenomen fysieke ongemakken zich voordoen. Vervolgens wordt in een duidelijk overzicht getoond welke knelpunten zich voordoen omtrent de fysieke (on-) mogelijkheden van de cliënt in relatie tot de uitvoering van het gekozen beroep.

icares, ©2019 | disclaimer | privacy statement | sitemap