Home Studiekeuze Loopbaanbegeleiding Over Icares Contact Nieuwsbrief
Nederlands
OASE-Z

OASE-Z

 

De OASE-Z is de Icares versie van de Big Five. De Big Five is gebaseerd op een onderzoek naar alle woorden die in woordenboeken te vinden zijn waarmee persoonlijkheidskenmerken van mensen worden aangeduid. Na een proces van samenvatting van dit grote aantal woorden tot een paar honderd kernbegrippen werden vragen gemaakt voor vragenlijsten.

Bijvoorbeeld: Hoe slordig (is die persoon gewoonlijk)? Aan grote groepen mensen werden die vragenlijsten vervolgens voorgelegd met de vraag een hen goed bekende ander te beoordelen op al die kernbegrippen. Op de antwoorden werden statistische technieken losgelaten om te zien hoe deze antwoorden bleken samen te hangen in patronen of clusters van woordbetekenissen.

Oorspronkelijk kwamen Amerikaanse onderzoekers uit op de vijf centrale persoonlijkheidsdimensies die nu onder de naam Big Five bekend geworden zijn.

icares, ©2019 | disclaimer | privacy statement | sitemap