Home Studiekeuze Loopbaanbegeleiding Over Icares Contact Nieuwsbrief
Nederlands
Nieuw: Talenten en Competenties (TaCo's)

Nieuw: Talenten en Competenties (TaCo's)

 

Steeds vaker baseren bedrijven haar keuze voor (nieuwe) medewerkers op basis van aanwezig talent en competenties. Vaak is echter niet duidelijk welke talenten en competenties nodig zijn om een beroep goed uit te kunnen voeren. Om snel en overzichtelijk inzicht te krijgen in de talenten en competenties van cliënten heeft Icares de test Talenten en Competenties ontwikkeld.

Icares Professional: Talenten Competentie test

 

Snel inzicht in de Talenten en Competenties van uw cliënt.

De test Talenten en Competenties biedt u snel inzicht in de benodigde talenten en competenties om een beroep op goede wijze uit te voeren. Voor ieder beroep in de Beroepentest van Icares Professional is de beroepswaarde bepaald van 65 talenten en competenties. Met een eenvoudige vragenlijst brengt u de talenten en competenties van uw cliënt in kaart. De persoonlijke waarden van uw cliënt worden afgezet tegen de beroepswaarden en overzichtelijk gepresenteerd. In één oogopslag krijgt u inzicht in de haalbaarheid van beroepen en waar zich discrepanties bevinden tussen de beroepswaarden en de persoonlijke waarden.

Icares Professional: Talenten Competentie Test

icares, ©2019 | disclaimer | privacy statement | sitemap